13:20
Sunday,February 28
รถใหม่วันนี้
326
รถทั้งเว็บ
18,278
ผู้ชมใน 24ชม.
Online

 
 
ความเคลื่อนไหวในตลาด
ราคาพิเศษ
ดูรถมาใหม่
ค้นหารถ
ลงประกาศขาย
Bookmarks
ตรวจสอบราคาซื้อขายรถมือสอง เทียบกับป้ายแดง

MITSUBISHI
CHEVROLET  FORD  HONDA  ISUZU  MAZDA  MG  NISSAN  SUZUKI  TOYOTA  

MIRAGE
ATTRAGE  PAJERO  XPANDER  1.2 GL
  ปี12-ปัจจุบัน  383,000
2019
228,000
2018
215,000
56%
2017
203,000
53%
2016
190,000
49% (1)
2015
178,000
46%
2014
166,000
43% (1)
2013
153,000
39% (2)
2012
141,000
36% (1)


1.2 GLS
  ปี12-ปัจจุบัน  567,000
2019
348,000
(1)
2018
326,000
57% (3)
2017
305,000
53%
2016
284,000
50% (1)
2015
262,000
46%
2014
241,000
42% (3)
2013
220,000
38% (7)
2012
198,000
34% (13)


1.2 GLS Ltd.
  ปี12-ปัจจุบัน  609,000
2019
356,000
(2)
2018
333,000
54% (4)
2017
310,000
50% (3)
2016
287,000
47% (1)
2015
264,000
43%
2014
241,000
39% (2)
2013
218,000
35% (4)
2012
195,000
32% (4)


1.2 GLX
  ปี12-ปัจจุบัน  501,000
2019
315,000
(9)
2018
296,000
59% (7)
2017
277,000
55% (13)
2016
259,000
51% (4)
2015
240,000
47% (2)
2014
221,000
44% (3)
2013
202,000
40% (5)
2012
183,000
36% (11)