กด 'ลงขาย' เพื่อยอมรับ

หลังจากลงขายแล้ว รอรับ OTP
เพื่อใช้กรอกในช่องด้านล่าง