06:31
Wednesday,January 20
รถใหม่วันนี้
325
รถทั้งเว็บ
17,508
ผู้ชมใน 24ชม.
Online

 
 
ความเคลื่อนไหวในตลาด
ราคาพิเศษ
ดูรถมาใหม่
ค้นหารถ
ลงประกาศขาย
Bookmarks
ตรวจสอบราคาซื้อขายรถมือสอง เทียบกับป้ายแดง

MAZDA
CHEVROLET  FORD  HONDA  ISUZU  MG  MITSUBISHI  NISSAN  SUZUKI  TOYOTA  

CX-5
CX-3  MAZDA 2  MAZDA 3  2.0 C
  ปี13-ปัจจุบัน  1,290,000
2019
804,000
2018
731,000
56%
2017
658,000
51%
2016
585,000
45% (4)
2015
513,000
39% (1)
2014
440,000
34% (3)
2013
367,000
28%


2.0 S
  ปี13-ปัจจุบัน  1,400,000
2019
884,000
2018
805,000
57% (6)
2017
726,000
51% (4)
2016
647,000
46%
2015
568,000
40% (1)
2014
489,000
34% (2)
2013
410,000
29%


2.0 SP
  ปี13-ปัจจุบัน  1,530,000
2019
959,000
(1)
2018
873,000
57% (6)
2017
786,000
51% (2)
2016
700,000
45%
2015
613,000
40%
2014
527,000
34%
2013
440,000
28% (1)


2.2 XD
  ปี13-ปัจจุบัน  1,560,000
2019
888,000
2018
820,000
52%
2017
753,000
48% (1)
2016
685,000
43%
2015
618,000
39%
2014
551,000
35% (1)
2013
483,000
30%


2.2 XDL
  ปี13-ปัจจุบัน  1,770,000
2019
1,031,000
(1)
2018
930,000
52% (9)
2017
830,000
46% (5)
2016
730,000
41% (11)
2015
630,000
35% (8)
2014
530,000
29% (11)
2013
430,000
24% (1)


2.5 S
  ปี13-ปัจจุบัน  1,440,000
2019
819,000
2018
757,000
52%
2017
695,000
48%
2016
633,000
43%
2015
571,000
39%
2014
508,000
35% (4)
2013
446,000
30% (1)