ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ

เช็คราคา
   


W208 (6) ดูรถ

CLK200
1998

415,000


CLK200 KOMPRESSOR
2002

380,000


CLK230 KOMPRESSOR (4)
2001

395,000
590,000
2000

539,000


W209 (19) ดูรถ

CLK200 KOMPRESSOR (5)
2008

559,000
2006

678,000
2004

547,000
699,000


CLK200 KOMPRESSOR CABIOLET (2)
2008

1,190,000
2004

1,080,000


CLK230
2002

585,000


CLK240 COUPE (8)
2008

650,000
899,000
2004

588,000
1,090,000
2003

599,000
729,000


CLK240 ELEGANCE (2)
2008

549,000
2004

1,250,000


CLK320 KOMPRESSOR
2005

549,000