ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ

เช็คราคา
   


DOUBLECAB (3) ดูรถ

2.5
2005

359,000


STRADA 2.5 (2)
2002

85,000
115,000


MEGACAB (7) ดูรถ

STRADA 2.5
2004

155,000


STRADA 2.5 G-CAB
2005

138,000


STRADA 2.5 MEGACAB GL POWER (3)
2005

135,000
1997

68,000
98,000


STRADA 2.5 POWER
2004

149,000


STRADA L200 2.5 GL MEGA CAB
2004

169,000


SINGLECAB (4) ดูรถ

STRADA 2.5 POWER
2005

125,000


STRADA 2.5 SINGLE CAB (3)
2004

130,000
2002

128,000
1997

89,000