11:40
Tuesday,September 27
รถใหม่วันนี้
319
รถทั้งเว็บ
18,735
ผู้ชมใน 24ชม.
Online

 
 
ความเคลื่อนไหวในตลาด
ราคาพิเศษ
ดูรถมาใหม่
ค้นหารถ
ลงประกาศขาย
Bookmarks
ตรวจสอบราคาซื้อขายรถมือสอง เทียบกับป้ายแดง

MAZDA
CHEVROLET  FORD  HONDA  ISUZU  MG  MITSUBISHI  NISSAN  SUBARU  SUZUKI  TOYOTA  

CX-3
CX-30  CX-5  MAZDA 2  MAZDA 3  1.5 XDL
  ปี16-ปัจจุบัน  1,189,000
2019
679,000
2018
660,000
55%
2017
641,000
53%
2016
622,000
52% (2)


2.0 BASE
  ปี16-ปัจจุบัน  769,000
2019
439,000
2018
427,000
55%
2017
415,000
53%
2016
402,000
52%


2.0 BASE+
  ปี16-ปัจจุบัน  809,000
2019
462,000
2018
449,000
55%
2017
436,000
53%
2016
423,000
52%


2.0 C
  ปี16-ปัจจุบัน  955,000
2019
545,000
2018
530,000
55% (2)
2017
515,000
53% (1)
2016
500,000
52% (4)


2.0 COMFORT
  ปี16-ปัจจุบัน  879,000
2019
502,000
2018
488,000
55%
2017
474,000
53%
2016
460,000
52%


2.0 E
  ปี16-ปัจจุบัน  879,000
2019
502,000
(1)
2018
488,000
55% (1)
2017
474,000
53%
2016
460,000
52%


2.0 PROACTIVE
  ปี16-ปัจจุบัน  959,000
2019
547,000
2018
532,000
55%
2017
517,000
53%
2016
502,000
52%


2.0 S
  ปี16-ปัจจุบัน  1,029,000
2019
661,000
(2)
2018
599,000
58% (5)
2017
538,000
52% (8)
2016
476,000
46% (3)


2.0 SP
  ปี16-ปัจจุบัน  1,083,000
2019
677,000
(3)
2018
612,000
56% (5)
2017
548,000
50% (8)
2016
483,000
44% (8)


2.0 STYLE
  ปี16-ปัจจุบัน  1,048,000
2019
598,000
2018
582,000
55%
2017
565,000
53%
2016
548,000
52%